Billeder

billeder-01 2 mand på Top-Stop arbejde. Bemærk hvor meget træerne er sprunget ud.
billede-7 Top-Stop model 2010/2015 i arbejde.
billeder-03 Bemærk det nye topskuds længde ca. 2cm.
billeder-04 Nobilis træ Top-Stop behandlet. Bemærk længden af grene i øverste grenkrans.
billeder-05 For hårdt klem med 2001 modellen har her medført knusning.
billeder-06 På træet i forgrunden har Top-Stop behandlingen virket næsten for godt.