Topskudsregulering i historisk perspektiv

Top-Stop tangens historie i billeder.

Ønsket om at reducere topskudenes længdevækst har givetvis eksisteret lige så længe der er dyrket juletræer. I nedenstående oversigt fremgår det hvilke midler/metoder der har været afprøvet hvor og hvornår:

ÅrLokalitetMiddel/Metode
1985/86 Rye Nørskov Cutless
1986-88 Svenstrup Cerone, Ethrel, Regufon, Antergon, Bonzi
1988 HW Låsby Kemiske metoder
1992-1995   Rekvirerede forsøg fra kemikalie firma
1994 Strandegård Bundklipningens betydning
1994 Clausholm Kemiske metoder + nåleafpilning
1994-95 Randbøl-Nobilis Rør, afklipning, lystilgang, lyskvalitet
1995 Strandegård Bundklipning, rør, nåleafpilning
1995 Clausholm Kemiske metoder, rør, nåleafpilning
1996 Clausholm Kemiske metoder, rør, nåleafpilning, såring
1996 Langesø og Skjoldnæsholm Rør, nåleafpilning, såring
1996 Ry / Laven Såring, skrælning, ringning + cutless
1997 Esrum, Strandegård, Lindenborg Rør, nåleafpilning, såring, ringning
1997 Ry Top-Stop på proveniens niveau (Ambro/Tyrker)
1998 Ry Top-Stop relateret til tidspunkt på året
1998 Langesø Demo forsøg med diverse forsk. behandlinger
1999 19 lokaliteter Top-Stop forskellige tidsp, behandlinger mm.
2000 Nr. Vilstrup/Rønnede 20 forskellige behandlinger (Frans Theilby, FSL)
2000 Giesegård/Wedellsborg Cerone, Top-Stop, Moddus og PC 1 (PC-consult)
2000 19 lokaliteter DK, D, UK. Top-Stop - Forskellige tidspunkter og behandlinger
2001 20 lokaliteter DK, D, UK. Top-Stop - Forskellige tidspunkter og behandlinger
2002 19 lokaliteter DK, N, D, UK, IRL Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger
2003 15 lokaliteter DK, D, UK, N Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger
2004 14 lokaliteter DK, D og UK Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger
2005 7 lokaliteter i DK og UK Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger
2006 5 lokaliteter i DK og UK Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger
2007 4 lokaliteter i DK og UK Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger
2008-2014 5 lokaliteter i DK og Skotland Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger (enkelte også kombineret med kemisk behandling)

Kilder: Kaj Østergård, Martin Olesen, Lars Geil.